Djurens välfärd

Som en del av vår målsättning stödjer David Rio utrotningshotade djurarter. Det är därför vi använder namnen på vissa av dessa djurarter till att namnge våra produkter.  1999 adopterade vi en bengalisk tiger – Thor som idag är 11 år gammal och väger 275 kg. Han bor tillsammans med sin bror Atlas och sin syster Xena.

 

Nyligen ingick vi också ett samarbete med IFAW´s tiger kampanj.

Målsättningen är att skydda den vilda tigern genom att sätta stopp för all jakt och handel- samt att säkra vitala geografiska områden. Vi stödjer detta arbete genom att donera en procent av intäkterna från försäljningen av David Rio Tiger Spice till denna organisation. Med din hjälp skyddar vi vilda tigrar runt om i världen – en kopp chai åt gången.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.